ocenit auto

Nejlepší způsob pro pohodlí, rychlost a cenu otestovat auto je to přes internet. Platí, že znalce si můžeme najmout v každé firmě specializované na oceňování osobního majetku; jeho cena a postup však bude pro nás vyšší a zdlouhavější.

Online se můžeme spolehnout na experty v oboru. Jakmile se spojíme, budou to oni, kdo se postarají o celou proceduru, aniž by nás museli obtěžovat. Chcete-li požádat o jejich služby, stačí vyplnit a jednoduchá forma vyplnění polí, jako jsou osobní údaje kupujícího a prodávajícího vozidla, údaje o vozidle, které má být zkontrolováno, a jeho poloha.

Rozdíly mezi oceněním a oceněním vozu

Jaký je podle vás rozdíl mezi oceňováním a posuzováním vozu? Pravděpodobně si můžeme myslet, že znamenají totéž, protože obecně řečeno, jejich výsledek nám umožňuje znát konečnou hodnotu automobilu. Existují však značné rozdíly, které oba koncepty oddělují a každý zařazují do jiné zápletky.

Chcete ocenit svůj vůz?

Pro posouzení vašeho vozu klikněte ZDE

Abychom zjistili rozdíl mezi oceňováním a hodnocením vozu, nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je obrátit se na Slovník Královské akademie španělského jazyka (RAE) a zjistit, co každý z těchto termínů znamená.

  • design: Oficiálně stanovena maximální nebo minimální cena pro komoditu. Je také definováno jako odstupňování ceny nebo hodnoty věci nebo práce
  • posoudit: Práce nebo studie provedené odborníkem, který je odborníkem nebo odborníkem na vědu, umění nebo obchod, za účelem objasnění technických aspektů určitých skutečností

Ocenění vyžaduje použití objektivní úřední stupnice, pomocí které lze odkazovat na cenu zboží v rámci společného spektra. V případě vozidel může být touto stupnicí ta, kterou poskytuje Ministerstvo financí a veřejné správy prostřednictvím Daňová agentura.

Místo toho Odbornost je složitější práce která se nejen snaží znát objektivní pravdu o otázce, ale také vysvětluje celý proces, který technikovi trvá, než dospěje k odpovědi na uvedenou otázku.

Zkouška končí příprava dlouhé a podrobné zprávy který se používá jako obecné pravidlo při pokusech k objektivnímu prokázání hodnoty aktiva. U tohoto dokumentu se předpokládá nezávislost, protože musí postrádat jakékoli subjektivní hodnocení.

Jako závěr to můžeme určit posudek spočívá v oficiálním stanovení ceny na základě objektivních parametrů a společným a odborným názorem je objektivní vysvětlení skutečností na základě odborných znalostí. Pokud je to, co chcete ocenit auto, můžete to udělat z odkazu, který jsme vám právě nechali.

K čemu je auto?

Hlavním důvodem, proč je auto hodnoceno, je postižení nehodou (ať už z vlastní příčiny, nebo způsobené třetí stranou). Vzhledem k této skutečnosti to musí být odborník Posuďte škody způsobené provedením opravy nebo v případě, že vozidlo není dobytné, určit pojistné plnění, které pojišťovna vozidla vyplatí pojištěnému. Po odborném posouzení vozidla bude vystaven návrh opravy nebo náhrady, který je součástí znaleckého posudku.

Druhý důvod, proč lze auto ocenit, souvisí s změna způsobu pojištění (přechod třetích stran nebo třetích stran rozšířen na všechna rizika). Obecně platí, že pokud je zcela pojištěno zcela nové vozidlo, je pojistná smlouva uzavřena současně s jeho registrací. Pojišťovna v tomto případě nevyžaduje znalecký posudek, neboť pojišťovna předpokládá, že vozidlo neutrpělo žádnou nehodu.

Ocenění tohoto vozidla přichází, když se bavíme o autě, které má určité stáří (určují to pojišťovny). Pokud si zákazník koupí vozidlo najeté u oficiálního prodejce a při prodeji je registrováno tři měsíce, pojišťovna, kterou si kupující vybral k pojištění na všechna rizika, si vyžádá znalecký posudek.

Důvodem tohoto znaleckého posudku je riziko, které pojišťovna na sebe bere. Tento subjekt si vyhrazuje právo přihlásit se k pojištění všech rizik pro vozidlo s určitým stářím, dokud neověří skutečný stav vozidla. Po provedení tohoto úkolu znalcem poskytne pojišťovna klientovi návrh pojištění na určitou cenu a hodnotu vozidla, která v případě havárie vozidla nepřinese klientovi prospěch ani pojistitele.

Třetí důvod, proč můžeme auto hodnotit a který mnoho lidí přehlíží, souvisí s jeho koupí jako nultý kilometr, příležitostí nebo z druhé ruky. Pořízení vozidla od třetí strany bez znát skutečný stav konzervace, ve kterém se nachází, je rizikem, které se přebírá od okamžiku, kdy je rozhodnuto o jeho koupi. Z tohoto důvodu je vyjádření znaleckého posudku zárukou, abyste při akvizici neztroskotali, předešli budoucím problémům a utratili jmění na jejich řešení. Navíc s Vaším reportem v ruce budeme schopni vyjednat jeho cenu férověji pro obě strany.

Mezi důvody, které mohou způsobit ocenění vozidla, bychom však mohli najít následující:

  • Znát stav zachování (mechanika, plech a interiér) skutečného vozidla
  • Rekonstrukce, vyšetřování a rozbor příčin havárie. Vyřešení tohoto šetření určí, zda je příčina zahrnuta do pojistného krytí.
  • V případě totální ztráty tento proces určí hodnotu pojištěného vozidla (tržní hodnota, tržní hodnota, hodnota ostatků...) a bude oceněna škoda způsobená na voze.
  • V případě, že vozidlo již bylo po nehodě opraveno, lze druhým posudkem ověřit stav a kvalitu provedených prací. Tímto způsobem je ověřeno, že oprava byla provedena podle prvotního posouzení a se zárukami kvality, bezpečnosti a odpovídající techniky.

Kde auto zkontrolovat?

Chcete-li ocenit auto, můžete to udělat z další stránky. Pro kontrolu skutečného stavu konzervace vozidla se odborník vypraví do geografického místa, kde se vozidlo nachází, a provede vyčerpávající kontrolu jeho exteriéru, interiéru a mechaniky.

Chcete ocenit svůj vůz?

Pro posouzení vašeho vozu klikněte ZDE

Po prověření každé z uvedených oblastí vypracuje příslušný znalecký posudek, který pro větší spolehlivost a lepší pochopení doplní fotografiemi a videem. V tomto dokumentu, který obdržíme na náš osobní e-mail, bude podrobně popsán každý z problémů nebo předností, které vozidlo má, a skončí se zjištěním, jaký je skutečný stav konzervace vozidla.

Jak dlouho trvá kontrola auta?

Doba potřebná k ocenění vozu závisí hlavně na dvou faktorech, i když normální je, že tento termín platí od pár dnů do týdne. První faktor souvisí s geografickým místem, kde se nacházíte, a druhý se státem, ve kterém se nacházíte. V každém případě může kontrola vozidla a pořízení odpovídajících fotografií a videozáznamů trvat několik hodin.

K tomu je třeba připočíst dobu cesty, kterou musí znalec absolvovat ze své kanceláře do místa, kde je vozidlo a naopak. Po provedení těchto prací porovná znalec provedené anotace se získaným grafickým podkladem a následně vypracuje znalecký posudek.