รถประเมินราคา

ทางที่ดีที่สุด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และราคาถึง ทดลองรถ มันผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญในบริษัทใด ๆ ที่เชี่ยวชาญในการประเมินทรัพย์สินส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายและขั้นตอนจะสูงขึ้นและน่าเบื่อหน่ายสำหรับเรา

ออนไลน์เราสามารถวางใจผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ได้ เมื่อเราติดต่อกันแล้วจะเป็นคนดูแลทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องกังวลใจ ในการขอใช้บริการ เราเพียงแค่กรอก a แบบง่ายๆ กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อและผู้ขายรถ ข้อมูลรถที่จะตรวจสอบ และที่ตั้งของรถ

ความแตกต่างระหว่างการประเมินและการประเมินรถยนต์

คุณคิดว่าการประเมินและการประเมินรถยนต์แตกต่างกันอย่างไร? เราอาจคิดได้ว่ามันมีความหมายเหมือนกัน เพราะถ้าพูดอย่างกว้างๆ ผลลัพธ์ของมันทำให้เรารู้คุณค่าสุดท้ายของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญที่แยกแนวคิดทั้งสองและวางแต่ละแนวคิดในโครงเรื่องที่แตกต่างกัน

คุณต้องการประเมินรถของคุณหรือไม่?

คลิกที่นี่เพื่อประเมินรถของคุณ

เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างการประเมินและการประเมินรถยนต์ สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือหันไปใช้ Dictionary of the Royal Academy of the Spanish Language (RAE) และดูว่าคำศัพท์แต่ละคำเหล่านี้หมายถึงอะไร

  • ออกแบบ: กำหนดราคาสูงสุดหรือต่ำสุดอย่างเป็นทางการสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังถูกกำหนดให้เป็นราคาหรือมูลค่าของสิ่งของหรืองาน
  • ประเมิน: งานหรือการศึกษาดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือการค้า เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงบางประการทางด้านเทคนิค

การประเมินต้องใช้มาตราส่วนอย่างเป็นทางการตามวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงราคาของสินค้าภายในสเปกตรัมทั่วไป ในกรณีของยานพาหนะ มาตราส่วนนี้อาจกำหนดโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานสาธารณะผ่านกรมสรรพากร

ในทางกลับกัน ความเชี่ยวชาญเป็นงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ที่ไม่เพียงแต่พยายามรู้ความจริงเชิงวัตถุของคำถามเท่านั้น แต่ยังอธิบายกระบวนการทั้งหมดที่ทำให้ช่างได้รับคำตอบของคำถามดังกล่าว

การสอบจบลงด้วย การจัดทำรายงานแบบยาวและละเอียด ซึ่งใช้เป็นกฎทั่วไปในการทดลองเพื่อแสดงมูลค่าของสินทรัพย์อย่างเป็นกลาง เอกสารนี้สันนิษฐานว่ามีความเป็นอิสระเนื่องจากต้องปราศจากความกตัญญูตามอัตวิสัย

โดยสรุปเราสามารถระบุได้ว่า การประเมินประกอบด้วยการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการตามพารามิเตอร์วัตถุประสงค์ และความคิดเห็นทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญเป็นการอธิบายข้อเท็จจริงตามความรู้เฉพาะทาง ถ้าคุณต้องการคือ ประเมินรถคุณสามารถทำได้จากลิงค์ที่เราเพิ่งปล่อยให้คุณ

รถยนต์มีไว้เพื่ออะไร?

สาเหตุหลักที่ประเมินรถเกี่ยวข้องกับการได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ (ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุของตัวเองหรือเกิดจากบุคคลที่สาม) จากข้อเท็จจริงนี้ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้อง ประเมินความเสียหายที่ได้รับเพื่อดำเนินการซ่อมแซม หรือหากรถไม่สามารถกู้คืนได้ ให้กำหนดค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย หลังจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของรถแล้ว จะมีการออกข้อเสนอการซ่อมแซมหรือค่าตอบแทน ซึ่งรวมอยู่ในรายงานของผู้เชี่ยวชาญ

เหตุผลที่สองที่ประเมินรถได้นั้นเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกันภัย (การส่งผ่านของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามขยายไปสู่ความเสี่ยงทั้งหมด) ตามกฎทั่วไป เมื่อรถใหม่เอี่ยมประกันเต็ม กรมธรรม์จะทำในเวลาเดียวกันกับที่จดทะเบียน ในกรณีนี้ บริษัทประกันภัยไม่ต้องการความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากบริษัทประกันภัยสันนิษฐานว่ารถไม่ประสบอุบัติเหตุใดๆ

การประเมินรถคันนี้เกิดขึ้นเมื่อเรากำลังพูดถึงรถที่มีอายุพอสมควร (บริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนดสิ่งนี้) หากลูกค้าซื้อรถที่ใช้ไมล์สะสมจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและจดทะเบียนรถไว้เป็นเวลาสามเดือน ณ เวลาที่ขาย บริษัทประกันภัยที่ผู้ซื้อเลือกให้ประกันความเสี่ยงทั้งหมด จะขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

เหตุผลสำหรับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยยอมรับ นิติบุคคลนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครรับนโยบายความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับยานพาหนะตามอายุที่กำหนด จนกว่าจะตรวจสอบสถานะที่แท้จริงของรถ เมื่อผู้เชี่ยวชาญดำเนินการงานนี้ บริษัทประกันภัยจะเสนอข้อเสนอการประกันภัยแก่ลูกค้าในราคาและมูลค่าที่แน่นอนของรถ ซึ่งในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าหรือเป็นอันตรายต่อผู้ประกันตน

เหตุผลประการที่สามที่เราสามารถประเมินรถได้และหลายคนมองข้ามไป ก็คือการซื้อรถเป็นศูนย์กิโลเมตร โอกาสพิเศษ หรือมือสอง การรับรถจากบุคคลที่สามโดยไม่มี รู้สภาพการอนุรักษ์ที่แท้จริงซึ่งตั้งอยู่ในนั้นถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตัดสินใจซื้อ ด้วยเหตุผลนี้ การมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานเป็นหลักประกันว่าจะไม่ล้มเหลวในการได้มา หลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต และใช้โชคช่วยแก้ปัญหา นอกจากนี้ ด้วยรายงานของคุณ เราจะสามารถต่อรองราคาได้อย่างยุติธรรมยิ่งขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม จากสาเหตุที่อาจทำให้ประเมินราคารถได้ เราสามารถค้นหาสิ่งต่อไปนี้:

  • รู้สภาพการอนุรักษ์ (กลศาสตร์ แผ่นโลหะ และภายใน) ของจริงของรถยนต์
  • การบูรณะ สอบสวน และวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ. ความละเอียดของการตรวจสอบนี้จะพิจารณาว่าสาเหตุนั้นรวมอยู่ในความคุ้มครองหรือไม่
  • ในกรณีของการสูญเสียทั้งหมด กระบวนการนี้จะกำหนด มูลค่ารถเอาประกันภัย (มูลค่าตลาด มูลค่าตลาด มูลค่าซาก...) และความเสียหายที่เกิดกับรถจะถูกประเมิน
  • ในกรณีที่รถได้รับการซ่อมแซมแล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการประเมินครั้งที่สอง สามารถตรวจสอบสภาพและคุณภาพของงานที่ดำเนินการได้ ด้วยวิธีนี้จะได้รับการยืนยันว่าการซ่อมแซมได้ดำเนินการตามการประเมินเบื้องต้นและด้วยการรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและเทคนิคที่เพียงพอ

ตรวจรถที่ไหน?

ประเมินรถคุณทำได้ จากหน้าถัดไป. เพื่อตรวจสอบสภาพที่แท้จริงของการอนุรักษ์ยานพาหนะ ผู้เชี่ยวชาญจะเดินทางไปยังที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ยานพาหนะตั้งอยู่ และทำการตรวจสอบภายนอก ภายใน และกลไกอย่างละเอียดถี่ถ้วน

คุณต้องการประเมินรถของคุณหรือไม่?

คลิกที่นี่เพื่อประเมินรถของคุณ

หลังจากตรวจสอบแต่ละด้านที่กล่าวถึงแล้ว เขาจะเตรียมรายงานของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมาพร้อมกับภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อความน่าเชื่อถือและความเข้าใจที่ดีขึ้น ในเอกสารนี้ซึ่งเราจะได้รับทางไปรษณีย์ส่วนตัว ปัญหาหรือคุณธรรมแต่ละข้อที่รถมีจะมีรายละเอียดและจะจบลงด้วยการกำหนดสถานะที่แท้จริงของการอนุรักษ์รถ

ใช้เวลาตรวจสอบรถนานแค่ไหน?

เวลาที่ใช้ในการประเมินรถขึ้นอยู่กับปัจจัย XNUMX ประการเป็นหลัก แม้ว่าสิ่งปกติคือคำที่ใช้ไป จากสองสามวันเป็นหนึ่งสัปดาห์. ปัจจัยแรกเกี่ยวข้องกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณอยู่ และปัจจัยที่สองเกี่ยวกับสถานะที่คุณอยู่ ไม่ว่าในกรณีใด การตรวจสอบรถและการถ่ายภาพและวิดีโอที่เกี่ยวข้องอาจใช้เวลาสองสามชั่วโมง

ในการนี้จะต้องเพิ่มเวลาเดินทางที่ผู้เชี่ยวชาญต้องครอบคลุมจากสำนักงานของเขาไปยังสถานที่ที่ยานพาหนะอยู่และในทางกลับกัน เมื่องานนี้เสร็จสิ้น ผู้เชี่ยวชาญจะเปรียบเทียบคำอธิบายประกอบที่เขาทำกับสื่อกราฟิกที่ได้รับ และหลังจากนั้นจะเตรียมรายงานของผู้เชี่ยวชาญ