Nag-expire na lisensya sa pagmamaneho

Nag-expire na lisensya sa pagmamaneho

Ano ang mangyayari kung mag-expire ang driving license, magkano ang multa, paano ito i-renew, gaano ito katagal mag-expire at ano ang mangyayari sa isang aksidente.