Suriin ang langis ng makina

Suriin ang antas ng langis

Ang regular na pagsuri sa antas ng langis ay napakahalaga upang maiwasan ang mga posibleng pagkasira at malaman ang estado ng ating makina.