José Navarrete

Mula sa Tore ni Miguel Sesmero (Badajoz). Nagtapos ng Labor Relations at Human Resources mula sa University of Extremadura, ngunit dahil four wheels ang kahinaan ko, nagpasya akong magpakadalubhasa sa Marketing at Communication sa sektor ng automotive. Para sa akin, ang perpektong kotse ay dapat na may disenyong Italyano, Japanese engineering, German interior at ang galit ng mga American muscle cars, ngunit dahil imposible iyon, tinatangkilik ko ang lahat ng mga ito nang paisa-isa.