Isaac

Giáo sư và trợ giảng các khóa học quản trị Linux, và siêu máy tính, đồng thời là một biên tập viên ... Đam mê công nghệ (điện tử, lập trình, hệ điều hành, bảo mật, môi trường, tự động hóa nhà, đua xe thể thao, ...) và thế giới Công thức 1. LUÔN LUÔN HỌC HỎI...