Isaac

Đam mê công nghệ, đặc biệt là điện tử, hệ điều hành * nix và kiến ​​trúc máy tính. Giáo sư về hệ điều hành Linux, siêu máy tính và kiến ​​trúc máy tính. Blogger và là tác giả của bộ bách khoa toàn thư về vi xử lý El Mundo de Bitman. Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến hack, Android, lập trình, v.v.