Jose Navarrete

Từ Tháp Miguel Sesmero (Badajoz). Tốt nghiệp ngành Quan hệ lao động và Nguồn nhân lực tại Đại học Extremadura, nhưng vì bốn bánh là điểm yếu của tôi nên tôi quyết định học chuyên ngành Tiếp thị và Truyền thông trong lĩnh vực ô tô. Đối với tôi, một chiếc xe hoàn hảo phải có thiết kế Ý, kỹ thuật Nhật Bản, nội thất Đức và sự thịnh hành của những chiếc xe cơ bắp của Mỹ, nhưng vì điều đó là không thể, tôi thích tất cả chúng một cách riêng lẻ.