Lái thử Toyota Corolla GR Sport 180H

Lái thử Toyota Corolla GR Sport 180H

Hãy thử Toyota Corolla với lớp hoàn thiện thể thao GR Sport và động cơ hybrid 184 mã lực. Thiết kế, không gian, thùng xe, hiệu suất, mức tiêu thụ, giá cả ...