Isaka

USolwazi nomfundisi wezifundo zokuphatha ze-Linux, ne-supercomputing, kanye nomhleli... Unentshisekelo ngobuchwepheshe (i-electronics, programming, operating systems, security, environment, home automation, motorsport,...) kanye nomhlaba we-Formula 1. NJALO FUNDA...