oceniť auto

Najlepší spôsob z hľadiska pohodlia, rýchlosti a nákladov otestovať auto je to cez internet. Platí, že znalca vieme najať v každej firme špecializovanej na oceňovanie osobného majetku; jeho cena a postup však budú pre nás vyššie a namáhavejšie.

Online sa môžeme spoľahnúť na odborníkov v danej oblasti. Keď sa nám ozveme, budú to oni, ktorí sa postarajú o celý postup bez toho, aby nás museli obťažovať. Ak chcete požiadať o ich služby, stačí vyplniť a jednoduchá forma vyplnenie polí, ako sú osobné údaje kupujúceho a predávajúceho vozidla, údaje o vozidle, ktoré má byť kontrolované a jeho poloha.

Rozdiely medzi hodnotením a hodnotením auta

Aký je podľa vás rozdiel medzi hodnotením a hodnotením auta? Pravdepodobne si môžeme myslieť, že znamenajú to isté, pretože vo všeobecnosti nám ich výsledok umožňuje poznať konečnú hodnotu auta. Existujú však značné rozdiely, ktoré oba koncepty oddeľujú a každý z nich zaraďujú do inej zápletky.

Chcete oceniť svoje auto?

Kliknite TU a zhodnoťte svoje auto

Ak chcete zistiť rozdiel medzi hodnotením a hodnotením auta, najlepšie, čo môžeme urobiť, je obrátiť sa na Slovník Kráľovskej akadémie španielskeho jazyka (RAE) a zistiť, čo každý z týchto výrazov znamená.

  • dizajn: Oficiálne stanovenie maximálnej alebo minimálnej ceny za komoditu. Definuje sa tiež ako odstupňovanie ceny alebo hodnoty veci alebo práce
  • posúdiť: Práca alebo štúdia vykonaná odborníkom, ktorý je odborníkom alebo znalým v oblasti vedy, umenia alebo obchodu, s cieľom objasniť technické aspekty určitých skutočností

Ocenenie si vyžaduje použitie objektívnej úradnej stupnice, pomocou ktorej je možné odkázať na cenu tovaru v rámci spoločného spektra. V prípade vozidiel môže byť touto stupnicou tá, ktorú poskytuje Ministerstvo financií a verejnej správy prostredníctvom Daňová agentúra.

na oplátku Odbornosť je zložitejšia práca ktorý sa snaží nielen poznať objektívnu pravdu o otázke, ale tiež vysvetľuje celý proces, ktorý technikovi trvá, kým dospeje k odpovedi na danú otázku.

Skúška končí s príprava dlhej a podrobnej správy ktorý sa používa ako všeobecné pravidlo pri skúškach na objektívne preukázanie hodnoty aktíva. Pre tento dokument sa predpokladá nezávislosť, pretože musia byť zbavené akéhokoľvek subjektívneho hodnotenia.

Na záver to môžeme určiť posudok pozostáva z oficiálneho stanovenia ceny na základe objektívnych parametrov a bežným a odborným posudkom je objektívne vysvetlenie skutočností na základe odborných poznatkov. Ak je to, čo chcete oceniť auto, môžete to urobiť z odkazu, ktorý sme vám práve nechali.

Na čo je auto?

Hlavným dôvodom, prečo je auto hodnotené, je to, že bol postihnutý nehodou (či už z vlastnej príčiny alebo zavinenej treťou stranou). Vzhľadom na túto skutočnosť to musí byť odborník Posúďte škodu, ktorá vznikla pri oprave alebo ak vozidlo nie je vymožiteľné, určiť poistné plnenie, ktoré poisťovňa vozidla vyplatí poistenému. Po odbornom ohodnotení vozidla bude vystavený návrh opravy alebo náhrady škody, ktorý je súčasťou znaleckého posudku.

Druhý dôvod, prečo môže byť auto ocenené, súvisí s zmena spôsobu poistenia (prechod tretích strán alebo tretích strán rozšírený na všetky riziká). Vo všeobecnosti platí, že ak je úplne poistené úplne nové vozidlo, poistná zmluva sa uzatvára súčasne s jeho registráciou. Poisťovňa v tomto prípade nevyžaduje znalecký posudok, keďže poisťovňa predpokladá, že vozidlo nemalo žiadnu nehodu.

Ocenenie tohto vozidla prichádza vtedy, keď sa bavíme o aute, ktoré má určitý vek (určujú to poisťovne). Ak si zákazník kúpi kilometrové vozidlo u oficiálneho predajcu a pri predaji je evidované tri mesiace, poisťovňa, ktorú si kupujúci vybral na poistenie na všetky riziká, si vyžiada znalecký posudok.

Dôvodom tohto znaleckého posudku je riziko, ktoré na seba prevzala poisťovňa. Tento subjekt si vyhradzuje právo prihlásiť sa na poistenie všetkých rizík pre vozidlo s určitým vekom, kým neoverí skutočný stav vozidla. Keď znalec túto úlohu vykoná, poisťovňa poskytne klientovi návrh poistenia na určitú cenu a hodnotu vozidla, ktorá v prípade havárie vozidla neprinesie klientovi prospech ani nepoškodí poisťovateľa.

Tretí dôvod, prečo môžeme auto oceniť a ktorý veľa ľudí prehliada, súvisí s jeho kúpou ako nultý kilometer, príležitostne alebo z druhej ruky. Nadobudnutie vozidla od tretej strany bez poznať skutočný stav zachovania, v ktorej sa nachádza, je rizikom, ktoré sa preberá od momentu, v ktorom sa rozhoduje o jeho kúpe. Z tohto dôvodu je znalecký posudok zárukou, že akvizíciu nezlyháte, vyhnete sa budúcim problémom a vynaložíte na ich riešenie veľa peňazí. Navyše s vašou správou v ruke budeme vedieť vyjednať jej cenu férovejším spôsobom pre obe strany.

Medzi dôvodmi, ktoré môžu spôsobiť hodnotenie vozidla, by sme však mohli nájsť nasledovné:

  • Poznať stav zachovania (mechanika, plech a interiér) skutočné vozidlo
  • Rekonštrukcia, vyšetrovanie a rozbor príčin havárie. Vyriešenie tohto vyšetrovania určí, či je príčina zahrnutá do poistného krytia.
  • V prípade totálnej straty tento proces určí hodnotu poisteného vozidla (trhová hodnota, trhová hodnota, hodnota pozostatkov...) a bude ocenená škoda spôsobená na aute.
  • V prípade, že vozidlo už bolo po nehode opravené, druhým posúdením možno overiť stav a kvalitu vykonaných prác. Týmto spôsobom sa overí, že oprava bola vykonaná podľa prvotného posúdenia a so zárukami kvality, bezpečnosti a adekvátnej techniky.

Kde skontrolovať auto?

Ak chcete ohodnotiť auto, môžete to urobiť z ďalšej strany. Na kontrolu skutočného stavu konzervácie vozidla odborník vycestuje do zemepisnej oblasti, kde sa vozidlo nachádza, a vykoná dôkladnú kontrolu jeho exteriéru, interiéru a mechaniky.

Chcete oceniť svoje auto?

Kliknite TU a zhodnoťte svoje auto

Po preverení každej z uvedených oblastí vypracuje príslušný znalecký posudok, ktorý pre väčšiu spoľahlivosť a lepšie pochopenie bude doplnený fotografiami a videami. V tomto dokumente, ktorý dostaneme na náš osobný e-mail, bude podrobne popísaný každý problém alebo prednosť vozidla a skončí sa zistením, aký je skutočný stav konzervácie vozidla.

Ako dlho trvá kontrola auta?

Čas potrebný na ocenenie auta závisí najmä od dvoch faktorov, aj keď normálne je, že tento výraz platí od pár dní do týždňa. Prvý faktor súvisí s geografickým miestom, kde sa nachádzate, a druhý so štátom, v ktorom sa nachádzate. V každom prípade môže kontrola vozidla a zhotovenie príslušných fotografií a videozáznamov trvať niekoľko hodín.

K tomu treba pripočítať čas cesty, ktorý musí znalec prekonať zo svojej kancelárie na miesto, kde sa nachádza vozidlo a naopak. Po vykonaní týchto prác znalec porovná anotácie, ktoré urobil so získaným grafickým podkladom a následne vypracuje znalecký posudok.