Xe Audi S6 Avant

Audi S6

từ 89.080 euro
  • Thân xe sedan
  • Cửa ra vào 5
  • Quảng trường 5
  • Năng 420 - 450hp
  • Tiêu thụ 9,6 l / 100km
  • Thân cây 565 - 1.680 litro
  • Thẩm định, lượng định, đánh giá 4,5

El Audi S6 Nó nằm giữa A6 thông thường và RS6 Avant ấn tượng. S6 được cung cấp với hai cơ thể tạo nên phạm vi, sedan và Avant. Trong số bốn thế hệ mà Audi A6 đã có, tất cả chúng đều đã có biến thể hiệu suất này trong phạm vi tại một số thời điểm.

Bốn bánh lái của Audi S6 được chuyển động nhờ động cơ 8hp V420 TFSI, nó chia sẻ với các mẫu xe khác trong phạm vi như Audi S7 Sportback.

Video Audi S6

Hình ảnh Audi S6

Nội dung bài viết tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi về đạo đức biên tập. Để báo lỗi, hãy nhấp vào đây.