Jezus Sánchez Bolance

Terwijl sommigen eenvoudige stalen lichamen zien, zie ik kunst. Terwijl anderen lawaai horen, luister ik naar symfonieën. Ik ben een van degenen die denkt dat voertuigen al tientallen jaren niet langer louter een vervoermiddel zijn. De passie voor de autowereld is altijd een intrinsieke waarde in mij geweest. En Communicatie, in meer of mindere mate ook. Een perfecte combinatie voor een motorliefhebbende journalist.