Tangke ng brake fluid o master cylinder

likido ng preno

Nauubos ang brake fluid, kaya naman napakahalagang palitan ang brake fluid kada dalawang taon, bukod pa sa pagsuri sa preno.